A

Cải tiến thiết kế của nhà sản xuất

C2

Khoảng xuyên tâm nhỏ hơn mức bình thường

CN

Khoảng xuyên tâm ở mức bình thường. Nói chung, không có tiêu chuẩn đặc biệt được sử dụng trong ổ bi KG cho khoảng xuyên tâm ở mức bình thường

C3

Khoảng xuyên tâm lớn hơn mức bình thường

C4

Khoảng xuyên tâm lớn hơn mức C3

E

Phẩm chất động cơ điện

G1-G15

Mã nội bộ của mỡ hãng KG. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ KG International FZCO

N

Vòng khóa được đục rãnh trên Vòng ngoài ổ bi, không có vòng khóa

NR

Vòng khóa được đục rãnh trên vòng ngoài ổ bi, với vòng khóa riêng

P

Vòng phân cách bi bằng nhựa

P5

Chiều và đường chạy gia công chính xác được quy định ở ISO cấp 5

P6

Chiều và đường chạy gia công chính xác được quy định ở ISO cấp 6

Q1-Q8

Mã tài liệu tham khảo nội bộ hãng KG. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ KG International FZCO

RS

Đệm cao su với thép tấm gia cố 1 bên của ổ bi

RSL

Đôi môi chất liệu cao su với các đường rãnh đặc biệt trong vòng trong của ổ bi, chỉ cố định ở một bên của Ổ bi.

2RS

Đệm cao su với thép tấm gia cố cả 2 bên của ổ bi

2RSL

Đôi môi chất liệu cao su với các đường rãnh đặc biệt trong vòng trong của ổ bi, chỉ cố định ở cả 2 bên của Ổ bi.

Z

Tấm chắn kim loại ở một bên của ổ bi

ZZ

Tấm chắn kim loại ở cả 2 bên ổ bi

F

Được sử dụng như vùng tiếp xúc với mặt bích của Vòng ngoài của Ổ bi

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến [X]
  STT Hỗ trợ viên Yahoo Skype Số máy lẻ
  1 Mr Hoà +84 0916618979