C2

Khoảng xuyên tâm nhỏ hơn mức bình thường

CN

Khoảng xuyên tâm ở mức bình thường. Nói chung, không có tiêu chuẩn đặc biệt được sử dụng trong ổ bi KG cho khoảng xuyên tâm ở mức bình thường

C3

Khoảng xuyên tâm lớn hơn mức bình thường

G1-G15

Mã nội bộ của mỡ hãng KG. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ KG International FZCO

K

Có đường kính giảm dần (ổ bi côn), với độ côn 1:12

M

Vòng phân cách bi bằng đồng

P

Vòng phân cách bi bằng nhựa

P5

Chiều và đường chạy gia công chính xác được quy định ở ISO cấp 5

Q1-Q8

Mã tài liệu tham khảo nội bộ hãng KG. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ KG International FZCO

RS

Đệm cao su với thép tấm gia cố 1 bên của ổ bi

2RS

Đệm cao su với thép tấm gia cố cả 2 bên của ổ bi

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến [X]
  STT Hỗ trợ viên Yahoo Skype Số máy lẻ
  1 Mr Hoà +84 0916618979